Prosjektet QR på tur er en videreføring av Atelier Austmarkas prosjekt Storfe for fred, påbegynt i 2017, og er et workshop/utstillings-prosjekt for og av barn og unge. I 2020 for barn og unge bosatt i Engerdal og Trysil.

Siden 2017 har aktivisering og stimulering av barn og unges skaperkraft og livsglede blitt synliggjort ved deltakernes inspirerte dekorasjoner av ku-silhuetter utskåret i tre, i størrelser fra «veskehund(ku)» til naturlig størrelse, både kalver og kyr (eller QR som jeg liker å kalle dem)  i Kongsvinger, Alvdal og Engerdal.

Årets prosjekt er ledet og drevet av foreningen Annelandets venner.

Den overordnede hensikten med prosjektet er bevisstgjøring av norsk landbruks betydning for bl.a. bosetting i bygdene og en hyllest av den norske bonden, som symbol på alle som kjemper, ikke gir seg og holder ut på tross av vanskelige omstendigheter.

I mange religioner og mytologier verden rundt har kua en sentral plass, og i mange tilfeller ansett som hellig, jordas sjel og verdens opprinnelse.

I vår del av verden er, og har kua vært et symbol på husdyrhold og landbruk, og stellet av kua og husdyr generelt er ansett som avgjørende for kvaliteten på produktene fra husdyrholdet.

I en tid da vi sjelden har kontakt med sammenhengen mellom næring og natur – i en travel hverdag tenker man ikke over at melka i kartongen er et resultat av bondens daglige omsorg – og bondeyrket er umoderne og har lav anseelse, ønsker vi i Annelandets venner å sette fokus på og skape oppmerksomhet rundt det kua symboliserer.

 

Kyra som er QR- øremerket tilhører årets produksjon, og er dekorert av ungdommer på Trysil videregående 1IFA, 1. – 10.klassinger bosatt på Drevsjø asylmottak, i tillegg til barn og unge på besøk, og bosatt i Engerdal kommune forøvrig.

De unge har jobbet med dekorasjonene i mange timer gjennom flere workshops våren og sommeren 2020. Både enkeltvis og i samarbeid.

Vi har plassert budskapen rundt omkring i kommunen. Noen er på tur i skogen, andre til butikken eller andre steder. Her ser du et utvalg av plasseringer delt inn i områder. Klikk på bildene for å finne veien til kunstverkene.

Gammelsetra og Lillerøåsen